topbillede2

Årsberetning fra RIV Sjælland 2013

2013 startede med RIV DK’s årlige landsmøde, som blev afholdt i Kolding, og som i år blev arrangeret af os tovholdere i RIV Sjælland. Der deltog 11 tovholdere fra de 5 regioner. Landsmødet var opdelt i et aftenmøde, hvor det primære formål var at få etableret RIV i Region Syd, og et dagsprogram med bl.a. foredrag. Til aftenmødet var indbudt praksispersonale fra hele Region Syd, og ca. 50 havde taget imod tilbuddet, hvoraf 8 meldte sig til efterfølgende opstart af grupper i regionen. Dagsprogrammet bød på spændende foredrag omkring hjemmesidedesign/brug af de sociale medier samt ikke mindst god og relevant sparring på tværs af regionerne.

Tovholder i RIV Sjælland Syd, Sigrun Andersen, meldte i slutningen af 2012, at hun gerne ville stoppe som tovholder. Overdragelsen til ny tovholder, Lotte Munk-Petersen fra Maribo, fandt sted under landsmødet. TAK til Sigrun for det store arbejde i RIV-regi igennem alle årene, både på landsplan og i Region Sjælland.

Grupperne i RIV Sjælland fungerer rigtig fint. Der afholdes 2-4 møder årligt, hvor både faglighed og socialt samvær er i højsæde, hvilket alle de gode gruppeledere er med til at styrke i de enkelte grupper. Der har været mange spændende foredrag og besøg ud af huset, hvilket desuden styrker netværket i lokalsamfundet.

Alle 3 tovholdere har afholdt årligt gruppeledermøde med drøftelse af retningslinjer samt meningsudvekslinger på tværs af grupperne. Disse møder er særdeles givtige for alle, ligesom hjemmesiden er blevet et vigtigt og godt værktøj for alle grupperne.

I RIV Sjælland Vest er der etableret endnu en gruppe, Sorø-gruppen, som dækker Dianalund, Stenlille og Sorø. Der er således nu i alt 18 grupper i RIV Sjælland, fordelt på 7 grupper i Vest, 4 grupper i Nord og 7 grupper i Syd. Det er planen, at der skal endnu en gruppe op at køre til næste år i Kalundborg, som måske også skal dække Høng og Jyderup.

Et stort ønske fra RIV Sjælland Vest er, at der findes yderligere en tovholder til dette område.

Planlægning af næste års stormøde for alle medlemmer i RIV Region Sjælland er i fuld gang. Mødet vil blive afholdt d. 2. oktober 2014 i Haslev, og invitationer udsendes i starten af det nye år.

 

Anne Louise Holm, tovholder RIV Sjælland Vest
Lone Brejtenstein, tovholder RIV Sjælland Nord
Lotte Munk-Petersen, tovholder RIV Sjælland Syd