topbillede2

Årsberetning fra RIV Sjælland 2014

 

På nuværende tidspunkt er der i RIV Sjælland i alt 18 gruppen fordelt på 7 grupper i Vest, 4 grupper i Nord og 7 grupper i Syd. RIV Vest har planer om at få etableret endnu en gruppe i Kalundborg, som måske også skal dække Høng og Jyderup.

 

Grupperne i RIV Sjælland fungerer generelt rigtig fint. Der afholdes 2-4 møder årligt, hvor både faglighed og socialt samvær er i højsæde, hvilket alle de gode gruppeledere er med til at styrke i de enkelte grupper. Der har været mange spændende foredrag og besøg ud af huset, hvilket desuden styrker netværket i lokalsamfundet. Vi har dog konstateret, at RIV Vest ikke har været så aktive som ønsket. Dette kunne skyldes, at tovholder i RIV Vest blev ramt af sygdom i februar 2014 og derfor ikke har kunnet støtte op omkring grupperne. Alle 3 tovholdere har afholdt årligt gruppeledermøde med drøftelse af retningslinjer samt meningsudvekslinger på tværs af grupperne. Disse møder er særdeles givtige for alle, ligesom hjemmesiden er blevet et vigtigt og godt værktøj for alle grupperne.

 

I marts 2014 deltog vi tovholdere i RIV DK’s årlige landsmøde, som blev afholdt i København arrangeret af Region Syd. Vi var i alt 12 tovholdere fra de 5 regioner. Det overordnede emne for dagen var hjælp og råd til Region Nord og Syd i forhold til RIV, men vi fik desuden meget ud af den relevante sparring på tværs af regionerne. Næste år skal vi besøge Region Midt.

 

Årets helt store oplevelse fik vi i oktober 2014 med foredrag ved Karen Thisted og Huxi Bach, hvor vi virkelig fik rørt lattermusklerne over det mageløse pars sjove og humoristiske fremlæggelse af aktuelle emner i dagens Danmark. Stormødet blev holdt i en dejlig sal på Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev, og i alt 278 RIV-medlemmer havde taget imod tilbuddet.

 

Sluttelig kan vi informere om, at vi har fundet en ekstra tovholder til RIV Vest, og vi glæder os meget til samarbejdet med Marianne Nygaard fra Lægehuset i Jyderup.

 

 

Anne Louise Holm, tovholder RIV Sjælland Vest

Lone Brejtenstein, tovholder RIV Sjælland Nord

Lotte Munk-Petersen, tovholder RIV Sjælland Syd