topbillede2

Årsberetning fra RIV Sjælland 2015

 

RIV Sjælland består af i alt 20 grupper, fordelt på 8 grupper i Vest, 4 grupper i Nord og 8 grupper i Syd. Der er således i 2015 oprettet en gruppe i Syd (Haslev) og en gruppe i Vest (Kalundborg). De fleste grupper fungerer rigtig fint. Der afholdes 2-4 møder årligt, hvor både faglighed og socialt samvær er i højsæde, og der har været mange spændende foredrag og besøg ud af huset, hvilket desuden styrker netværket i lokalsamfundet.

Vi er glade for de mange gode gruppeledere, som er den direkte årsag til, at de enkelte grupper fungerer så tilfredsstillende. Det omvendte ses tydeligt ved f.eks. gruppelederskift, hvor aktiviteten falder markant i den enkelte gruppe.

RIV Vest har nu 2 tovholdere, idet Marianne Nygaard fra Lægehuset i Jyderup startede primo 2015.

 

Alle tre områder har afholdt årligt gruppeledermøde med drøftelse af retningslinjer samt meningsudvekslinger på tværs af grupperne. Disse møder er særdeles givtige for alle, ligesom hjemmesiden er blevet et vigtigt og godt værktøj for alle grupperne.

 

I marts 2015 deltog Lotte Munk-Petersen og Marianne Nygaard i RIV DK’s årlige landsmøde, som blev afholdt i Horsens arrangeret af Region Midtjylland. Vi var i alt 12 tovholdere fra de 5 regioner. Næste år skal vi besøge Region Nordjylland.

 

Planlægning af næste års stormøde for alle medlemmer i RIV Region Sjælland er i fuld gang. Mødet vil blive afholdt d. 4. oktober 2016 i Haslev, og invitationer udsendes i starten af det nye år.

 

Anne Louise Holm, tovholder RIV Sjælland Vest

Marianne Nygaard, tovholder RIV Sjælland Vest

Lone Brejtenstein, tovholder RIV Sjælland Nord

Lotte Munk-Petersen, tovholder RIV Sjælland Syd