topbillede2

Årsberetning fra RIV Sjælland 2016

 

RIV Sjælland består fortsat af i alt 20 meget velfungerende grupper, fordelt på 8 grupper i Vest, 4 grupper i Nord og 8 grupper i Syd. Der afholdes 2-4 møder årligt, hvor både faglighed og socialt samvær er i højsæde, og der har været mange spændende foredrag og besøg ud af huset, hvilket desuden styrker net-værket i lokalsamfundet.

 

Årets helt store RIV-oplevelse fik vi i oktober 2016 med foredraget ”Arbejds-glæde og Det Gode Liv” ved Peter Mygind. Vi fik rørt lattermusklerne sammen med denne herlige mand, men samtidig fik vi også gode redskaber til et bedre arbejdsliv og fokus på empati, ansvarlighed og positivitet, som er med til at gøre os til glade mennesker! Stormødet blev holdt på Emmaus Galleri & Kur-suscenter i Haslev, og i alt 273 RIV-medlemmer havde taget imod tilbuddet.

Vi valgte i april 2016 at afholde eet fælles gruppeledermøde med os tovholdere og alle gruppeledere for de 3 områder. Lægehuset på Omøvej i Næstved lagde lokaler til, og vi havde et godt og givtigt møde. Vi fik drøftet retningslinjer samt almindelig meningsudvekslinger på tværs af grupperne og sluttede af med et fremragende foredrag ved René Nielsen bl.a. om at kunne håndtere forandringer.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange gode gruppeledere, som er den direkte årsag til, at de enkelte grupper fungerer så tilfredsstillende.

Sluttelig kan vi informere om, at vi med udgangen af 2016 måtte sige farvel til tovholder Anne Louise Holm, som har valgt at stoppe. Overdragelsen til ny tovholder Ghita Christiansen fra Holbæk sker i starten af 2017, og vi glæder os til samarbejdet. TAK til Anne Louise for det store arbejde i RIV-regi igennem alle årene – du vil blive savnet.

 

 

Anne Louise Holm, tovholder RIV Sjælland Vest

Marianne Nygaard, tovholder RIV Sjælland Vest

Lone Brejtenstein, tovholder RIV Sjælland Nord

Lotte Munk-Petersen, tovholder RIV Sjælland Syd