topbillede2

Hvad er RIV?

RIV – Ringe i Vandet er en landsdækkende, tværfaglig efteruddannelse til dig, som er ansat i praksis.

I disse lokale RIV grupper mødes man nogle gange årligt om selvvalgte emner og virksomhedsbesøg.

Dette netværk er med til at styrke og udvikle både den faglige, den personlige og den sociale udvikling.

NB! RIV-arrangementer er ikke støttet/sponsoreret af lægemiddelindustrien.

 

Gruppelederens opgaver:

 • Sikre fagligheden i gruppernes aktiviteter samt fastholde/sikre rammer og struktur på møderne i gruppen.
 • Føre lister over kontaktoplysninger på medlemmer i gruppen.
 • Stå til rådighed for medlemmerne.
 • Være økonomisk ansvarlig.
 • Sikre udfyldelse af honorar-og afregningsblanketter til tovholder samt evt. referater/evaluering til tovholder.
 • Være samlingspunkt.
 • Uddelegere opgaver, så alle er aktive og ansvarlige.
 • Sørge for årlig status til tovholder.
 • Modtage og præsentere nye medlemmer.
 • Sørge for positiv stemning og opbakning i gruppen.

Honorar: Fra 2011 gives en julegave til værdi af kr. 699,00 jf. skatteloven.
Kilometerpenge: Der kan udbetales kilometerpenge til gruppelderne i forbindelse med det årlige gruppeledermøde samt transport til stormøder. 

Mødelederens opgaver:

 • Arrangerer og udfærdige indbydelse til møde.
 • Sørge for kontakt til foredragsholder/underviser.
 • Sørge for mødested.
 • Sørge for forplejning på møderne (da det sociale aspekt omkring grupperne er meget vigtigt).
 • Være økonomisk ansvarlig for det pågældende møde.
 • Være mødeleder med det ansvar det indebærer.
 • Udfylde honorar-og afregningsblanketter til tovholder.
 • Evt. sende referat/evaluering til tovholder.

Mødeleder honorar: Op til 300 kr. i alt pr. møde (omsat i naturalier).
Kilometerpenge: Der kan udbetales kilometerpenge til underviser.