Hvad er RIV?

RIV – Ringe i Vandet er en landsdækkende, tværfaglig efteruddannelse til dig, som er ansat i praksis.

I disse lokale RIV grupper mødes man nogle gange årligt om selvvalgte emner og virksomhedsbesøg.

Dette netværk er med til at styrke og udvikle både den faglige, den personlige og den sociale udvikling.

NB! RIV-arrangementer er ikke støttet/sponsoreret af lægemiddelindustrien.

 

Gruppelederens opgaver:

Honorar: Fra 2011 gives en julegave til værdi af kr. 699,00 jf. skatteloven.
Kilometerpenge: Der kan udbetales kilometerpenge til gruppelderne i forbindelse med det årlige gruppeledermøde samt transport til stormøder. 

Mødelederens opgaver:

Mødeleder honorar: Op til 300 kr. i alt pr. møde (omsat i naturalier).
Kilometerpenge: Der kan udbetales kilometerpenge til underviser.