Ideer til mødeemner:

Førstehjælpskursus
Sår
Sorgunderviser (præst/børnepsykolog)
Retsmedicin
Besøg på apotek
Psykolog
Besøg i arrest
Besøg krisecenter
Apnoemaske
Støtte til udsatte 2 sprogede borgere
Besøg på alarmcentral
Besøg på hospice
Kommunale sundhedstilbud
Julemærkehjemmet
Besøg på Falck
Speciallæger
Mikrobiologisk afd.
Klinisk kemisk afd.
Medicinhistorisk museum, Kbh.
Besøg på misbrugscenter
Besøg på plejecenter
Bedemand
Besøg på krisecenter for kvinder

Rehabilitering kommune
Jobcenter
Diætist
Prakt. lægers uddannelsesforløb
Bandagist
Opsøgende ældrebesøg
Hospitalspræst
Jyderup Statsfængsel
Mindfulness og positiv psykologi
Gastric bypass